Przedszkole Bliskościowe

Przedszkole Bliskościowe

Bliskość i Szacunek

Przedszkole Bliskościowe Szumi-Szum gdzie szacunek do dziecka jest podstawą budowanej z nim relacji. Drogowskazem dla naszych pedagogów jest zarówno pedagogika Marii Montessori jak i idee Rodzicielstwa Bliskości i NVC (Porozumienie Bez Przemocy).

Pedagogika Montessori 

Choć Szumi-Szum nie jest typowym przedszkolem Montessori, to elementy tej pedagogiki są widoczne gołym okiem w uporządkowanej, minimalistycznej przestrzeni, doborze zabawek i pomocy dydaktycznych. Idee przedszkola Montessori są widoczne również w organizacji czasu, dającej przestrzeń na pracę własną i w podejściu pedagogów, podążających za dziećmi, rozbudzających ich zainteresowania i wyobraźnię, pomagających pokonywać trudności, ale przede wszystkim obserwujących i dających możliwość pracowania nad własną samodzielnością.

Przedszkole Bliskościowe RB

Zgodnie z założeniami rodzicielstwa bliskości dajemy dzieciom czas i przestrzeń na wzajemne poznanie siebie.  Dzieci w bliskim przedszkolu Szumi-Szum, mają prawo do przeżywania każdej emocji, samostanowienia o sobie i nauki przez doświadczenie. Jednocześnie uczymy dzieci respektować granice, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa.

Dobre Relacje.

Umiejętności interpersonalne są kluczem do dobrych relacji z innymi, dzieci rozwijają je poprzez codzienne kontakty. Aktywne zachęcamy młodych ludzi do nawiązywania przyjaźni i kontaktów z innym dziećmi. Pragniemy również budować poczucie własnej wartości dzieci i pomagamy im zachować równowagę pomiędzy dbaniem o własne potrzeby a byciem uważnym na potrzeby innych. Pracujemy nad tym, aby wszystkie dzieci czuły, że są ważnymi członkami naszej grupy i aby angażowały się w pozytywne interakcje z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci mają w nas uważnych słuchaczy i obserwatorów. 

Każde dziecko jest mile widziane jako osoba wyjątkowa i chcemy szanować ich pełen indywidualnych doświadczeń świat. Pomagamy podopiecznym by wraz z innymi rozwijały pozytywny stosunek do siebie i wiarę we własne możliwości.

Nasi podopieczni doświadczają empatii i w ten sposób mogą rozwijać swoją własną empatię i zdolność do wybaczania.

Porozumienie bez Przemocy.

Nie oceniamy, nie wywołujemy presji, nie stosujemy nagród i kar. Mówimy językiem Porozumienia bez Przemocy - NVC. Poczucie bezpieczeństwa dziecka i spójność wewnętrzną wspieramy szanując wszystkie emocje a uważność kierujemy na jego potrzeby. Nazywając emocje dzieci uczą się rozpoznawać uczucia własne i u innych. Kierując uwagę na uniwersalne potrzeby zyskują tak ważne zrozumienie otaczających ich ludzi i bezcenną spójność wewnętrzną.  

Bliskość

Bycie blisko dziecka, uważne słuchanie, traktowanie z szacunkiem i empatią. Naszym zdaniem najważniejsza we wczesnej edukacji jest bliskość w relacji z dzieckiem. Wykorzystujemy m.in. założenia Rodzicielstwa Bliskości.

Zobacz więcej

 

Leśne Przedszkole

Przedszkola leśne znajdują się blisko Rezerwatu Przyrody Las Kabacki i w Parku Krajobrazowym, gdzie dziecko codziennie w pełni zaspakaja naturalną potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą i nauki przez zabawę.

Zobacz więcej

 

Angielski cały Dzień

Przedszkole dwujęzyczne. Jeden z opiekunów rozmawia z dziećmi w języku angielskim - metoda immersji językowej. Dodatkowo codziennie lekcje języka angielskiego.

Zobacz więcej

 

NVC

Każdy jest jest ważny. Nie oceniamy, nie wywołujemy presji, nie stosujemy kar i nagród. Mówimy językiem Porozumienia bez Przemocy - NVC. Poczucie bezpieczeństwa dziecka i spójność wewnętrzną wspieramy szanując wszystkie emocje i uważność na jego potrzeby. Nazywając emocje dzieci uczą się rozpoznawać uczucia własne i u innych.

Zapraszamy

 

Montessori

Tworzymy przestrzeń do samodzielności dziecka, pokonywania trudności i szukania własnych rozwiązań. Podążamy za dzieckiem, rozbudzamy jego zainteresowania i wyobraźnię. Ufając dziecięcym kompetencjom dajemy możliwość uczenia się na własnych doświadczeniach.

Poznaj nas

 

Zdrowe żywienie

Podstawą menu są kasze, warzywa, rośliny strączkowe, mąka pełnoziarnista, produkty bogate w błonnik, wysokiej jakości mięso, ryby. Dostępne diety np. wegetariańska, bezmleczna, bezglutenowa. Sprawdź jakie posiłki zapewnia firma EduChef.

Sprawdź menu