Przedszkole Integracyjne Warszawa

Przedszkole Integracyjne Warszawa

Bliżej Integracji, Natury, Wychowania, Edukacji dla Dzieci 2,5 - 6 lat

Orzeczenie o Potrzebie
Kształcenia Specjalnego

Przedszkole Integracyjne Warszawa Szumi-Szum ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: spektrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera; ADHD; słabe słyszenie i niedosłuch, opóźniony rozwój mowy, afazja.

Wykwalifikowani Specjaliści
Przedszkole Integracyjne

W naszym zespole Przedszkola Integracyjnego pracują wykwalifikowani specjaliści a w tym: pedagodzy; pedagodzy specjalni; psycholodzy; terapeuta SI; logopeda.

Indywidualny Plan Opieki i Terapii

Dla każdego dziecka przygotowujemy indywidualny plan opieki i terapii wspomagający potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Przedszkole Integracyjne uwzględnia wytyczne zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia Rewalidacyjne i Terapie
Przedszkole Integracyjne Warszawa

Opieka i terapia psychologiczna – ukierunkowana na sferę emocjonalno-społeczną;

Opieka i terapia pedagogiczna – ukierunkowana na wszechstronną stymulację rozwoju poznawczego, motoryki małej i grafomotoryki, motoryki dużej, samodzielności, rozwoju zabawy i zainteresowań ćwiczenia koncentracji i pracę nad percepcją słuchową oraz wzrokową;

Diagnoza i terapia SI – nastawiona na harmonizowanie procesów przetwarzania informacji zmysłowych oraz przygotowanie szczegółowych wskazówek dla nauczycieli i rodziców dotyczących sposobów optymalizacji pobudzenia dziecka oraz właściwej dla niego organizacji sensorycznej środowiska i oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych;

Trening umiejętności społecznych (TUS) – polegający na stymulowaniu rozwoju poznawczego, rozwijaniu umiejętności przestrzegania zasad i współdziałania z innymi;

Diagnoza i terapia logopedyczna – nastawiona na stymulowanie rozwoju umiejętności artykulacyjnych, rozwoju mowy dialogowej i narracyjnej, a także umiejętności społecznych;

Terapia ręki – skupiająca się na poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacji mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększeniu zdolności manipulacyjnych dłoni;

Terapia surdopedagogiczna – nastawiona na budowanie i rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

Bliskość

Bycie blisko dziecka, uważne słuchanie, traktowanie z szacunkiem i empatią. Naszym zdaniem najważniejsza we wczesnej edukacji jest bliskość w relacji z dzieckiem. Wykorzystujemy m.in. założenia Rodzicielstwa Bliskości.

Zobacz więcej

 

Leśne Przedszkole

Przedszkola leśne znajdują się blisko Rezerwatu Przyrody Las Kabacki i w Parku Krajobrazowym, gdzie dziecko codziennie w pełni zaspakaja naturalną potrzebę ruchu na świeżym powietrzu, obcowania z przyrodą i nauki przez zabawę.

Zobacz więcej

 

Angielski cały Dzień

Przedszkole dwujęzyczne. Jeden z opiekunów rozmawia z dziećmi w języku angielskim - metoda immersji językowej. Dodatkowo codziennie lekcje języka angielskiego.

Zobacz więcej

 

NVC

Każdy jest jest ważny. Nie oceniamy, nie wywołujemy presji, nie stosujemy kar i nagród. Mówimy językiem Porozumienia bez Przemocy - NVC. Poczucie bezpieczeństwa dziecka i spójność wewnętrzną wspieramy szanując wszystkie emocje i uważność na jego potrzeby. Nazywając emocje dzieci uczą się rozpoznawać uczucia własne i u innych.

Zapraszamy

 

Montessori

Tworzymy przestrzeń do samodzielności dziecka, pokonywania trudności i szukania własnych rozwiązań. Podążamy za dzieckiem, rozbudzamy jego zainteresowania i wyobraźnię. Ufając dziecięcym kompetencjom dajemy możliwość uczenia się na własnych doświadczeniach.

Poznaj nas

 

Zdrowe żywienie

Podstawą menu są kasze, warzywa, rośliny strączkowe, mąka pełnoziarnista, produkty bogate w błonnik, wysokiej jakości mięso, ryby. Dostępne diety np. wegetariańska, bezmleczna, bezglutenowa. Sprawdź jakie posiłki zapewnia firma EduChef.

Sprawdź menu

 

Chcesz odwiedzić warszawskie Przedszkole Integracyjne?

Zapytaj o WOLNE MIEJSCE!
Rekrutacja cały rok.

ul. Kabacki Dukt 14/u7, Warszawa 02-796
ul. Relaksowa 33/u1, Warszawa 02-796
ul. Relaksowa 33/u2, Warszawa 02-796
Dominika  577 044 432
Ania  604 795 734
ania@szumiszum.pl
kontakt@szumiszum.pl